Gener 19, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

CetisLa regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa obre el termini de presentació de les sol·licituds a estudiants universitaris per a accedir a una beca. L'alumnat de secundària i cicle formatiu també pot optar al reconeixement als premis als millors expedients acadèmics.

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament té en marxa dues convocatòries de presentació de sol·licituds, una per a l'accés a una beca dirigida a universitaris i l'altra de reconeixement als millors expedients de l'alumnat de secundària i cicles formatius.

Pel que fa a la presentació dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius del curs 2017 i 2018, l'alumnat interessat ha d'estar empadronat a la ciutat d'Eivissa en data del 31 de desembre de 2017 i que hagin cursat els estudis de 2n de batxillerat o 2n cicle formatiu en qualsevol centre docent públic, concertat o privat. S'atorgaran un màxim de vint premis: deu premis per als alumnes de batxillerat i deu premis per als alumnes de cicle formatiu de 300 euros cadascun.
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 13 de juliol. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa adjuntant fotocòpia del DNI, certificació de les notes i el model de dades bancàries. El requisit és tenir una mitjana igual o superior a 8. L'alumnat seleccionat obtindrà un reconeixement econòmic de 300 euros.

D'altra banda, també està obert el termini de presentació per a les convocatòries d'ajudes de Grau i Formació Professional 2017/2018. L'Ajuntament d'Eivissa vol reconèixer l'esforç i el treball dels joves residents al municipi d'Eivissa que cursen estudis universitaris de grau o cicles formatius de grau superior.
S'atorgaran un màxim de divuit ajudes de 500 €: deu per a estudiants universitaris de grau i vuit per a estudiants de cicle formatiu. El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 20 de juliol.