Setembre 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Prat de ses MongesLa regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa durà a terme, durant aquest cap de setmana, la neteja del canal de Ses Feixes de ses Monges ubicat a l’anomenat carrer de ses Feixes.

Les feines consistiran en el dragat del canal de ses Feixes des Prat de ses Monges, que fa un total de 235 metres de llarg, retirada dels fangs i restes d’enderrocs sense fer malbé l’entorn i sense fer servir els terrenys adjacents per al dipòsit de materials, ja que es tracta d’una zona amb un valor biològic important. També es preveu els desbrossament perimetral, de manera manual, amb un operari. Per a dur a terme aquestes feines, es preveu una regulació de trànsit, a l’alçada de la carretera on s’estigui fent feina, mitjançant senyalització i operaris. Els treballs es duran a terme entre les 10 del matí i les 19 hores.

Les feines es realitzaran als propers dies i, en cas de no esta acabades el diumenge, es continuaran la pròxima setmana. La previsió es que no durin més de quatre dies degut a l’especial cura en no interferir en la nidificació d’aus.

Ses Feixes són un sistema agrari que va basar el seu disseny i funcionament en el drenatge d’una zona humida. Aquest sistema va donar lloc a un parcel·lari molt característic, constituït per espais de conreu allargats i estrets que limiten amb els canals de drenatge excavats, els principals dels quals tenen la funció de canalitzar les aigües excedents a la mar.