Juliol 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaDavant les consultes rebudes per part de diferents empreses d’Eivissa durant els darrers dies sobre la comercialització publicitària d’un programa de Festes de la Terra que no és l'oficial, l’Ajuntament d’Eivissa confirma que l'editorial MIC no té cap relació ni acord amb la institució municipal i, per tant, qualsevol material que publiqui no té res a veure amb el programa oficial de les festes patronals.

El programa oficial de les Festes de la Terra és una publicació editada per l'Ajuntament on no hi ha publicitat de negocis privats. 


L'Ajuntament d'Eivissa ha tingut coneixement del fet que una companyia anomenada Editorial MIC està oferint publicitat de pagament per un suposat programa de festes i que, per a molta gent, aquesta oferta pot resultar confusa ja que es pot donar a entendre que es tracta del programa que s’elabora des del departament de Festes. Des de l'Ajuntament ja s'ha comunicat en diferents ocasions a l'editorial MIC que la manera en que fa arribar les seves propostes als empresaris locals pot resultar enganyosa.
L'Ajuntament d'Eivissa recomana que les empreses es posin en contacte amb Regidoria de Festes o de Comerç per poder resoldre qualsevol dubte que tinguin al respecte.