Setembre 22, 2019

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Policia Local contractacióLa presentació de sol·licituds es podrà fer a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

L’Ajuntament d’Eivissa obre un procés selectiu per a la contractació de 13 nous policies locals. D’aquestes places, 12 corresponen a l’oferta publicada aquest mateix any i un altra plaça correspon a l’oferta de l’any 2018 i han estat consensuades amb les organitzacions sindicals amb representació a la taula general de negociació de personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa, és a dir SPPME, CSI-F, UGT i CCOO, el passat 1 d’agost.

Per a la regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Eivissa, Dessiré Ruiz, “la seguretat ciutadana és de màxima importància i per aquest motiu des del departament de Recursos Humans se li ha donat prioritat a la contractació de Policies Locals i amb aquesta contractació es fa una previsió de les jubilacions que tindran lloc durant 2019 i es podran reposar les places que quedaran vacants”.

Com a novetat respecte a anteriors convocatòries, i havent tingut en compte de les modificacions en la normativa de selecció de la Policia Local de les Illes Balears, el procediment de selecció és el d’oposicions en el que es valorarà el resultat de les proves. Durant el procediment no s’exigeix tampoc el requisit de tenir el curs de capacitació de la categoria a la qual s’accedeix ja que aquest curs es podrà fer amb posterioritat.
Els i les aspirants que reuneixin els requisits generals es poden presentar a la convocatòria de places de Policia Local i en cas de superar les proves, se li nomena funcionari en pràctiques durant sis mesos, moment en el que podran fer el curs de capacitació que té previst dur a terme al gener de 2020 l’Escola Balear de Administracions Publiques (EBAP).

Altra de les novetats incorporades en aquest procés selectiu és que s’han reservat tres places perquè siguin cobertes per dones policia per a complir amb l’objectiu d’equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles de la Policia Local.

En la reunió mantinguda el passat 1 d’agost amb els sindicats, també es varen consensuar les bases per a la convocatòria d’una plaça d’oficial de Policia Local per promoció interna ja publicada al BOIB d’avui i dues places de subinspector/a i altra de inspector/a de Policia Local, totes tres per promoció externa, derivades de l’oferta de l’any 2019, pendents de la publicació en els pròxims dies. 

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora de Recursos Humans, Dessiré Ruíz