Novembre 25, 2020

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

AiguaL’Ajuntament d’Eivissa, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha deixat d’extreure aigua dels 5 pous municipals amb l’objectiu d’accelerar la regeneració dels aqüífers.

L'aportació dels pous a la ciutat d’Eivissa ja era molt baixa i al llarg dels últims anys, la quantitat oscil·lava entre el 5% del volum total subministrat. La resta, el 95% ja era subministrada per l’aigua provinent de la planta dessaladora. Aquesta mesura, pionera a l’illa, permetrà que les captacions d’aigua des de l’aqüífer de la Serra Grossa al dipòsit municipal d’aigua només es facin, en cas de ser necessari, únicament en moments puntuals i en casos de màxima necessitat.

Per al regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Jordi Salewski, ‘l’objectiu primer és regenerar els aqüífers que tenim al nostre municipi i extreure un mínim volum d’aigua i només en el cas de que sigui molt necessari. Aquesta actuació s’ha començat a aplicar fa uns mesos ja que és el moment en posar en marxa accions encaminades cap a la regeneració dels nostres recursos hídrics’.

Altres mesures que s’han posat en marxa per part de l’Ajuntament d’Eivissa, coordinades amb la Conselleria de Medi Ambient, han estat la instal·lació de sensors als pous per tal de conèixer de primera mà el seu estat i el consum d’aigua i la continuació de la gestió en la detecció i control de pèrdues, una tasca que es fa de manera diària i que dona com a resultat la programació d’obres per tal de canviar, en cas que sigui necessari, trams de canonades als carrers de la ciutat i així evitar les fuites.

Als darrers mesos s’han dut a terme obres de millora de la xarxa d’aigua potable a diferents punts de la ciutat com canvis de canonades a diferents carrers. Segons les dades de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear, el percentatge d’aigua dessalada contractada al 2019 respecte el consum d’aigua total al municipi d’Eivissa va ser del 90%, sent el municipi que més aigua dessalada utilitza.

El control i previsió de l’aigua dessalada de cada un dels municipis, permetrà garantir un rendiment més òptim de les dessaladores a la vegada que accelerarà la recuperació dels aqüífers, actualment en procés d’esgotament i salinització progressiu.