Febrer 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista provisional persones admeses i excloses a les proves del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi

Es disposarà d'un termini de 10 dies, des de la data d'exposició d'aquesta llista provisional d'admesos al tauler d'anuncis, per formular reclamacións i esmenar els defectes mitjançant escrit que s'ha de presentar al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament. (Data publicació: 11 de febrer de 2019)

Totes les persones interessades podran assistir al curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, que es realitzarà el dimarts 26 de febrer de 2019 al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km.1.

Enllaç a:
· Llistat en pdf

Llegeix més...

Adjudicació definitiva parades Mercat de Nadal i de productes nadalencs

DECRET D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D'UNA PARADA DEL MERCAT DE NADAL I PRODUCTES NADALENCS 2018-2019

· Decret d'adjudicació definitiva en pdf

_____________________________________________

Adjudicar de forma definitiva les parades del Mercat de Nadal i productes nadalencs 2018-2019 a les persones a baix relacionades, una vegada aportada la documentació exigida a les Bases i pagades les taxes reglamentàries.

Enllaç a:
· Decret adjudicació definitiva en pdf

Llegeix més...