Juny 04, 2020

ajuntamentdaltvila

Llistes definitives per a EI s'Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó Curs 2019-2020

Matriculació:
· Dies i horari matrícula Escoleta de Vila
· Dies i horari matrícula Escoleta Can Cantó

Enllaç a:
· Llistes definitives Escoleta Vila en pdf
· Llistes definitives Escoleta Can Cantó en pdf

-------------------------------------------------------------
Llistes provisionals per a EI s'Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó Curs 2019-2020


Període de reclamacions: Del 03 al 05 de juny de 2019 al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. Resolució reclamacions: 12 de juny de 2019
Llistat definitiu: 17 de juny de 2019 a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Matriculació: - Inici: 18/06/19 - Finalització: 21/06/19

Enllaç a:
· Llistes provisionals Escoleta Vila en pdf
· Llistes provisionals Escoleta Can Cantó en pdf

---------------------------------------------------------------------------
Inscripcions per a EI s'Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó Curs 2019-2020

L’Ajuntament d’Eivissa obrirà el termini d’inscripcions el proper dia 04 d’abril de 2019 per sol·licitar places a EI S’Escoleta de Vila i EI Escoleta Can Cantó per al curs 2019/2020.
Termini de les inscripcions
Inici: 04 d’abril de 2019 · Finalització: 17 d’abril de 2019 

Places lliures:
Nadons:
6 places + 1 NESE (0 – 1 any) EI S'Escoleta de Vila
6 places + 1 NESE (0 – 1 any) EI Escoleta Can Cantó
Petits:
4 places + 1 NESE (1 – 2 anys) EI S'Escoleta de Vila
5 places (1 – 2 anys) EI Escoleta Can Cantó
Grossos:
5 places + 1 NESE (2 – 3 anys) EI S'Escoleta de Vila
23 places + 1 NESE (2 – 3 anys ) EI Escoleta Can Cantó 

Queden reservades 1 plaça del nombre total de cada grup per a alumnat amb NESE.
En cas de no cobrir-se quan finalitzi el període d’inscripció, aquestes passaran a ser una plaça ordinària, de forma que es podrà adjudicar a altres alumnes.

Recollida i entrega d’impresos a partir del 28 de març de 2019.

Al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (C/ Canàries, 35 - Edifici Sa Colomina) de 08:30 a 14:00 h, i a través de la Seu Electrònica. També es podran descarregar els impresos a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa.

Sistema de baremació

Publicat a l’Ordre núm. 8537 del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula el procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil (BOIB Núm. 64 de 5/5/2012).

La llista provisional d’admesos i admeses es farà pública el dia 31 de maig a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Període de reclamacions: Del 03 al 05 de juny de 2019 al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. Resolució reclamacions: 12 de juny de 2019
Llistat definitiu: 17 de juny de 2019 a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
Matriculació: - Inici: 18/06/19 - Finalització: 21/06/19

JORNADA DE PORTES OBERTES:

DIMARTS 02/04/19 DE 16.00 A 18.00 H.
EI S'ESCOLETA DE VILA - EI ESCOLETA CAN CANTO

Enllaç a:
· Tràmit on line a la seu electrònica
· Sol·licitud d'inscripció en pdf