Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Mitjançant el present, la Policia Local d’Eivissa informa als ciutadans del municipi i als visitants, que dins de les competències específiques de vigilància del trànsit, i de manera més general dins les tasques de millora de la seguretat viària, es duen a terme, de manera regular, controls de velocitat, tant estàtics com dinàmics, als principals carrers de la ciutat, especialment a les avingudes i a la via de circumvalació E-10.