Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de línia subterrània de mitja tensió i nou centre de transformació prefabricat Miniblock-24 o similar i la seva xarxa de baixa tensió".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat