Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 34/2021 "Subministro de mobiliario para 12 viviendas municipales en el barrio de Sa Penya".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: un criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat