Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei d'atenció i traducció a víctimes estrangeres i espanyoles de delictes (SATE)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat