Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 28523/2022

"Obres de treballs de pintura als centres educatius en el TM Eivissa (4 lots)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28234/2022

"Serveis de redacció de projecte executiu, instal·lacion,estudi i seguretat i la direcció facultativa, direcció execucio d'obra de l'ampliació de l'escoleta infantil de Can Cantó. Cofinançat en el marc de l'instrument de finançament Nex Generation UE”

Procedi​ment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 27765/2022

"Obres d'instal·lació fotovoltaica, connectada a la xarxa elèctrica en col·legis Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres i Can Cantó, Edifici CETIS i biblioteca pública Can Ventosa, per lots. Cofinançat per Fons FEDER-EDUSI.”

Procedi​ment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 25787/2022

"Obras del proyecto de rehabilitación, reforma y ampliación del Mercat Vell, Sa Peixateria y el espacio urbano de su entorno”

Procedi​ment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
Plataforma de Contratación del Sector Público

Exp. Núm. 11803/2022

"Gestió integral de serveis per a majors a s'Esplai a l'edifici de Can Ventosa, 2 lots (Lot 1 Reservat Centre especial ocupació iniciativa social”

Procedi​ment: Obert simplificat 
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
Plataforma de l'Estat: Plataforma de Contratación del Sector Público

Exp. Núm. 20858/2022

"Servei d'atenció i traducció a víctimes estrangeres i espanyoles de delictes (SATE)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat