Octubre 25, 2020

ajuntamentdaltvila

Es comunica que les dates de cobrament en període voluntari per a l´exercici 2020 seran les compreses entre el dia 17 d´agost i el dia 2 de novembre de 2020.

Data de càrrec de rebuts domiciliats, dia 15 d´octubre de 2020. 

El que es fa públic per a general conexeixement.
Eivissa, 16 de juny de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Dates cobrament període voluntari exercici 2020
- Rebuts fraccionats -

A conseqüència de l'Estat d'alarma decretat i a la vista de la situació econòmica que estam patint en aquests moments, la freqüència dels càrrecs dels rebuts fraccionats, quedarà establerta amb efectes fins al 31 de desembre de 2020, en els mesos següents i amb els següents percentatges:
El venciment del 5 o el dia hàbil posterior d'agost el 30% , 5 o el dia hàbil posterior d'octubre el 40% i 5 o el dia hàbil posterior de desembre l'import restant.

Eivissa, 16 de juny de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf