Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 40523/2022

Obres de condicionament del revellí en el recinte emmurallat de Dalt Vila, TM Eivissa, cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 40852/2022

Serveis per l'execució del pla tècnic de gestió forestal de la zona de Es Soto- Cofinançat per Fons FEDER-EDUSI

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: Únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 40778/2022

Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa).

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat