Octubre 26, 2020

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 15124/2018

"Subministrament, instal·lació i manteniment de pilones retràctils automàtiques per a la peatonització del Passeig de Vara de Rei i carrers adjacents així com la seva senaylització amb semàfors"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 18 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15408/2018

"Subministre per a l'adquisició d'un furgó per al departament de jardins"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14978/2018

"Contractació i desplegament del servei en modalitat de pagament per us d'una nova plataforma de correu electrònic"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14731/2018

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. Bartomeu Roselló i una a l'Av. d'Ignasi Wallis"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14984/2018

"Projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de ses Canyes, Platja  d'en  Bossa, la  Marina i Can Cantó"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma:
1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat