Juny 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Coordinadora de Regidories

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 375
Fax: 971 399 274
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta figura té com a funcions, les següents:
- Garantir la coordinació entre els diferents departaments i regidories, evitant així les duplicitats de tasques.
- Assessorar els regidors en qualsevol comesa que li sigui encarregada. Preparar materials i informes que derivin d'aquesta tasca.
- Supervisar les activitats organitzades per les àrees de Govern i fer un seguiment de les polítiques impulsades per cadascuna de les regidories.
- Fer seguiment i fer complir el Pla de Mandat de l'Ajuntament d'Eivissa, establint criteris d'eficiència i eficàcia.
- Supervisar, conjuntament amb la Regidoria de Transparència, la implantació de bones pràctiques en matèria de comunicació i accés a la informació pública per part de la ciutadania.
- Assessorar i estudiar els assumptes que li siguin requerits, ja sigui des de l'Alcaldia, així com pels regidors
Dotació econòmica: 36.000,02 euros anuals bruts repartits en 14 pagues anuals.

CURRICULUM VITAE
Barakaldo, 24 d’abril de 1983

DADES ACADÈMIQUES
2014 Cursant el Doctorat en Tecnologia educativa
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Línia de recerca: Blended Learning, PLE, VLE.
2012-13 Màster de Formació del Professorat
Universitat de les Illes Balears (UIB)
TFM “Innovació educativa a través del Blended Learning: Usos de
Moodle als Instituts d’Educació Secundària d’Eivissa”
2005-07 Màster en Societat de la Informació i el Coneixement
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
TFM “La transmissió de productes culturals a través d’Internet. Efectes
de l’intercanvi de música a través de les xarxes Peer-to-Peer per la
indústria discogràfica”
2007 Diploma d’Estudis Avançats especialitat Antropologia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
2001-05 Llicenciada en Sociologia
Universitat de Barcelona (UB)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2015 Formadora de Tecnologia educativa al curs al curs Docència de la formació professional per a l’ocupació del Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)
2014-15 Professora d’anglès per adults a diversos cursos del SOIB d’entre 90 i 200 hores de duració a AA formació.
2012-15 Recepcionista a l’hotel Puchet, realitzant tasques d’atenció al públic, organització d’esdeveniments i administració.
2007-11 Regidora d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa.
Direcció i/o coordinació de diferents projectes educatius de la ciutat d’Eivissa: escoles d’estiu, pla municipal de drogues, projecte THAO de nutrició a les escoles, activitats extraescolars, etc.
2006-07 Tècnica en el Servei d'informació, assessorament i orientació jurídica per a discapacitats, projecte europeu Equal del Govern Balear. Anàlisi estadística, recerca sobre necessitats, atenció al públic i coordinació amb els responsables dels altres països membres del programa.
2003 Voluntariat a la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa. Suport als grups de treball, estudis de camp, programació d'activitats a desenvolupar per l'entitat i confecció de la pàgina web de l'associació.

CURSOS, CONGRESSOS I SEMINARIS
• “Les tecnologies de la informació i la comunicació per a la transformació del procés d’ensenyament-aprenentatge” Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera. 25 h. Setembre 2014
• Representació de la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores a l’Assemblea General extraordinària de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores Lisboa 16 Novembre 2007
• Representació i presentació de les experiències de la ciutat d’Eivissa a la IX trobada de la Xarxa estatal de Ciutats educadores. “L’educació com a eix per a la transformació de les ciutats” Granollers 12-14 maig 2009
• Organització de les jornades de la IV Trobada THAO “Connecta amb el mediterrani”. Programa de prevenció de l’obesitat infantil als municipis i escoles.
• “Hablando en los medios” 20h Fundación Jaime Vera. 2006
• “Planificación estratégica. Dirección Participativa por objetivos” 20h Fundación Jaime Vera. 2006
• “Técnicas de negociación” 20h Fundación Jaime Vera. 2006
• "L’art com objecte d’estudi interdisciplinari” 20h Universitat d’estiu de les Illes Balears. 2004
• "Jornades del 2n Congrés de joves sociòlegs” Universitat Autònoma de Barcelona. 2002

IDIOMES
CATALÀ Nivell alt oral i escrit. Bilingüe. Certificat C1 de coneixement de la Llengua Catalana del Govern de las Illes Balears.
ANGLÈS Nivell alt oral i escrit. Certificat C1 de l’Escola Oficial d’Idiomes. Un semestre d’estudis universitaris a la Manchester Metropolitan University.
FRANCÈS Nivell bàsic. 3 anys d’estudis a secundària i batxiller.
ALEMANY Nivell bàsic. 2n Curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.

INFORMÀTICA
Alts coneixements de:
• Sistemes operatius: Windows, Leopard i Linux.
• Microsoft office i Open Office (processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades, etc.)
• IBM SPSS Statistics (Programari estadístic)
• Xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, Tuenti, etc.), eines de gestió per Webmaster com Hootsuite i recursos d’anàlisi de prestigi de marca en la xarxa.

BEQUES I PREMIS
• Beca Erasmus a la Manchester Metropolitan University. De gener a juny de 2004.
• Beca d’assistència als PREMIS OCTUBRE atorgada pel Consell Insular d’Eivissa. “La societat de la informació” Fundació Premis Octubre i Universitat de València. 2000
• Direcció del projecte “Escoles d’estiu: habilitats de competència a l’oci i el temps lliure 2010” al que la Federació Espanyola de Municipis i ProvÍncies (FEMP) va atorgar el premi “Buenas prácticas en drogodependencia en el ámbito local”.