Novembre 24, 2020

ajuntamentdaltvila

Primera hora del Ple ordinari:

Segona hora del Ple ordinari:

Tercera hora del Ple ordinari:Quarta hora del Ple ordinari:


Cinquena hora del Ple ordinari:


Sisena hora del Ple ordinari: