Agost 23, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones admeses a convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des

Resolució núm.2019-5158 de data 23/08/2019, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Tres dies per al·legacions del 26 al 28 d'agost 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
5
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9