Agost 22, 2019

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Ampliació termini de presentació de sol·licituds i modificació bases convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des

Modificació de les bases de la convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des publicada al BOIB núm 5 de data 10/01/2019.

S’atorga un nou termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentades abans, per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada. Les persones aspirants que hagin presentat les seves sol·licituds per prendre part l’esmentat procediment selectiu, i no manifestin expressament el contrari, s’entendran per presentades.

Termini de 5 dies hàbils des del 11 de gener fins el 17 de gener, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Modificació de les bases en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
5
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9