Mai 24, 2018

ajuntamentdaltvila

Plens extraordinaris de 10 de maig de 2018

Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 de maig de 2018

1ª Convocatòria: Dijous 10 de maig, a les 12.00 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 14 de maig, a les 12.00 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 de maig de 2018

Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 de maig de 2018
1ª Convocatòria: Dijous 10 de maig, a les 12.15 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 14 de maig, a les 12.15 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia del Ple extraordinari de 10 de maig de 2018

En directe:
· Seguir el ple en directe

Organització Municipal
Nombre d`articles:
3
Regidories
Nombre d`articles:
11
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
5
Grups polítics
Nombre d`articles:
4
Actes institucionals
Nombre d`articles:
116
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
9
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
6
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
6
Comissions Informatives
Nombre d`articles:
3
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
19
Equip Govern
Nombre d`articles:
10
Grup de l'oposició
Nombre d`articles:
9
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
4
Liquidacions
Nombre d`articles:
2