abril 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Modificació dels pressupostos

Relació de modificacions dels pressupostos 2016

Relació de modificacions dels pressupostos 2015:
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 26/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 25/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l'expedient de generació de Crèdits per Ingressos núm. 24/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 23/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 22/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 21/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 20/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 19/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de crèdits per ingressos núm. 1/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2015.
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 1/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent.
· Modificació de crèdits per transferències núm. 2/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa.
· Aprovació de l’expedient, 3/2015 incorporant-se els següents romanents als crèdits del Pressupost de despeses vigent.
· Modificació de crèdits per transferències núm. 4/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa.
· Modificació pressupostària núm. 5/2015 per transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa que afecta al pressupost ordinari vigent de l’ajuntament d’eivissa.
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 6/2015 dins del Pressupost Ordinari del’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 7/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 8/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 9/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 10/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 11/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 12/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 13/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 14/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 15/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015 per transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 17/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació, amb caràcter inicial, de l’expedient de modificació pressupostària núm. MP ORD 18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria