Desembre 09, 2019

ajuntamentdaltvila

Acta realització 1r exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Acta constitució de la Comisió de Valoració i realització del primer exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveris al Museu d'Art Contemporani pel procediment de concurs-oposició. Data d'obertura de sobres: 9 de desembre a les 12 hores al 4t. pis de l’Edifici Cetis, Carrer de Canàries, 35.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Acta de resolució d'al·legacions primer exercici del procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient i convocatòria per a la realització del segon exercici el dia 13 de desembre de 2019, de les 9:00 a les 11.00 hores a les oficines de l’Ajuntament al Carrer Carles III, núm 4, 6é pis, porta 6.

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions primer exercici en pdf

Llegeix més...