Octubre 21, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva persones admeses i excloses per a la cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local; i dates i llocs de realització del primer exercici de les proves selectives.

Enllaç a:

· Llistes en pdf
· Web amb totes les novetats sobreel procés selectiu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a la cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Enllaç a:
· Llistes en pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------
Cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, BASES, TEMARIS, EXERCICIS I BAREM DE MÈRITS DE CONVOCATÒRIA UNIFICADA ENTRE L'AJUNTAMENT I LA EBAP PER A LA COBERTURA DE 3 PLACES DE FUNCIONARIS/ES DE CARRERA DE POLICIA LOCAL.


Termini per a presentar les sol.licituds fins el 30 de maig de 2019.


TROBAREU MÉS INFORMACIÓ, LES BASES DEL PROCÉS I EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA EN AQUEST ENLLAÇ:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10984/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

A la web del procés selectiu http://oposicionsPL2019.caib.es s'afegirà la informació més important i per a consultar l'apartat de novetats.

Enllaç a:
· Informació del procediment
· Model de sol·licitud