Gener 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 211 de 19 de desembre de 2020.

Termini d'inscripció: Del 21 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

Llegeix més...

Llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Anunci publicació decret aprovació llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de mestre/a d'educació infantil.

Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Data publicació: 17 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
32
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11