Agost 15, 2020

Exp. Núm.: 32643/2019

"Obres del projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de Es Pratet, Es Palmer, Can Bellet, Figueretes i Es Soto" 

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· 
Plataforma de l'Estat 

Exp. Núm.: 33331/2019

"Serveis per l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament d'Eivissa i organismes municipals a l'esquema nacional de seguretat, la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD) i externalització del delegat de protecció de dades"
 
Procediment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm.: 33356/2019

"Servicios asistencia técnica estrategia DUSI "Ibiza, cohesión social e integración de barrios" cofinanciada 50% fondos FEDER dentro del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 (POCS)"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 30/12/2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 21997/2019

"Suministro e instalación de un nuevo módulo de socorristas y baños públicos en la Platja de Figueretes y traslado del módulo existente a Platja d'en Bossa".

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 22 d'octubre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 21337/2019

"Obras para la reforma y rehabilitación de Can Casals, proyecto cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020""

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 13 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
180
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126