Juliol 24, 2024

Centre de protecció animal de sa Coma

L'Ajuntament d'Eivissa ha habilitat zones de costa on es permet el bany i la presència de cans durant tot l'any.

Bany per a cansEn aquestes zones s’han de respectar les següents normes de conducta:
* L’accés fins a la zona permesa s’ha de fer amb el ca fermat.
* El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l’animal en regla.
* El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l’animal.
* L’animal sempre ha d’estar controlat pel seu propietari/ària.
* Els cans potencialment perillosos han d’anar controlats i portar morral.
* Els excrements s’han de replegar i dipositar a les papereres.
* No es pot destorbar la resta d’usuaris/àries.

A la resta de platges es permet la presència de cans al llarg de l’any a excepció dels caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31 d’octubre, on la circulació i permanència d’animals a la platja està totalment prohibida.
Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d’Eivissa i l’Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar de 751 euros fins a 3.000 euros.

PLATJA DES VIVER

Zona de bany per a cans tot l'any

L'Ajuntament d'Eivissa ha habilitat una zona de costa a es Viver on es permet el bany i la presència de cans durant tot l'any. Es tracta del tram de costa ubicat entre els carrers Quartó de Balançat i Quartó de Santa Eulària des Riu al barri de es Viver, que te 360 metres de llargària  i que ja es troba delimitat per uns cartells que indiquen el començament i final de la zona permesa.

PLATJA DE SES FIGUERES

Plata per a cans a ses Figueres

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d’Eivissa durant tot l’any, al tram de costa entre el carrer de Benirràs fins final del terme municipal d’Eivissa i que ja es troba delimitat per uns cartells que indiquen el començament i final de la zona permesa.