abril 26, 2018

ajuntamentdaltvila

Estefanía TorresEstefania Torres Sánchez

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: estefania.torres@eivissa.es

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de recursos humans, policia local, transit, seguretat ciutadana i protecció civil inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions...
Llegir més...

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans es compon de l'àrea de Seguretat Ciutadana, que està integrada pel cos de la Policia Local d'Eivissa, i per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
També inclou el departament de Recursos Humans, que és el responsable de la gestió dels 437 treballadors que conformen l'Ajuntament d'Eivissa.
La Policia Local compta actualment amb 112 efectius, encarregats de la vigilància del compliment de les ordenances municipals, el trànsit i la seguretat ciutadana.
L'Associació de Protecció Civil està formada per 40 persones que contribueixen de forma voluntària a la protecció de les persones i béns davant diferents tipus d'emergències.
Per la seva banda, l'àrea de Recursos Humans compleix les funcions de selecció de personal, contractació, nòmines i seguretat social, control de la presència, permisos, vacances i cursos de formació interna.
Les convocatòries per a la selecció de personal es poden trobar en el tauler d'anuncis de la web de l’Ajuntament d’Eivissa, on a més es publiquen les bases i els resultats de les proves.
Les persones interessades a participar en els processos de selecció hauran de presentar una sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa o bé al telèfon 971 397600.