Juliol 10, 2020

ajuntamentdaltvila

La Regidoria de Territori i Vies Públiques alllotja dues grans àrees imprescindibles per al desenvolupament equilibrat del municipi i per garantir un espai públic de qualitat. També busca impulsar l'habitatge públic i els lloguers socials per donar resposta a una de les majors necessitats que afecten el municipi, igual que a la resta de l’illa.

Dins de la Regidoria de Territori es gestionen les competències d'Urbanisme i Ordenació del Territori que tenen com a objectiu principal complir i fer complir la legalitat vigent. Entre les seves funcions es troben la de dirigir, inspeccionar i controlar tota l'activitat de gestió i execució a fi d'assegurar que les actuacions es produeixin de conformitat amb l'ordenació del territori i l'ordenació urbanística.

A l'Àrea de Vies Públiques, per la seva banda, li concerneix tot allò accessible al ciutadà de titularitat pública. És a dir, el manteniment dels carrers, els parcs infantils, els passeigs, el bon estat del mobiliari urbà o l'enllumenat públic, entre d’altres. L’objectiu de l'executiu
municipal és fer d'Eivissa, de manera progressiva, una ciutat accessible mitjançant l'eliminació gradual de les barreres arquitectòniques que a dia d'avui encara hi ha al municipi.

A la Regidoria d'Habitatge la finalitat és impulsar la construcció d'habitatge públic en règim de venda o lloguer.
L'Ajuntament d'Eivissa és pioner en la construcció d'Habitatges protegits (VPO) a l’illa, i l'objectiu de la Regidoria és donar continuïtat a l'aposta municipal per l'habitatge públic de qualitat.

Departament d'Urbanisme
Plaça Espanya, 1
971397503

Departament de Vies Públiques
Carrer Carles III, 4 6a
971199635

El departament de Sistemes d'Informació inclou l'àrea de Modernització. El seu objectiu és emprar les tecnologies de la informació perquè els processos interns de l'Ajuntament siguin més eficaços i per facilitar els tràmits a particulars i empreses mitjançant la Seu Electrònica.