Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Servei que ofereix actuacions destinades a la intervenció socioeducativa familiar amb menors en situació de vulnerabilitat social.

Atencions que ofereix:

- Acompanyament socioeducatiu a famílies: orientació , assessorament i enfortiment de les habilitats i capacitats familiars en aspectes relacionats amb l'educació, la criança,  i les relacions familiars.

- Projecte d’intervenció socioeducativa municipal (PISEM): Atenció realitzada pels educadors i educadores socials amb coordinació amb els centres educatius i altres serveis específics d’atenció a la infància i adolescència. L’objectiu és prevenir, detectar i reduir les situacions de risc personal, social i familiar dels menors. Entre elles destaca la intervenció amb l’absentisme escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu reglat.

- Projecte d’intervenció socioeducativa grupal als barris del nucli històric: Programa destinat a promoure i potenciar la inserció social i educativa dels menors residents als barris de Dalt Vila, la Marina i Sa Penya.

- Programes d'escolarització compartida PISE i ALTER. Destinats a alumnes d’Educació Secundària Obligatòria amb dificultat d’adaptació a l’entorn escolar, amb l’objectiu d’oferir una alternativa que faciliti la continuïtat del seu procés formatiu dins el sistema educatiu.

Informació: Unitats de Treball Social Ponent, Eixample i Sa Riba.