Març 04, 2024

ajuntamentdaltvila

Concessió definitiva de beques de pràctiques en matèria de turisme any 2019

Enllaç a:

· Decret de nomenament en pdf

-----------------------------------------------------------
Concessió provisional de beques de pràctiques en matèria de turisme any 2019

Enllaç a:
· Resolució provisional en pdf

----------------------------------------------------
Convocatòria de dues beques de pràctiques en matèria de turisme any 2019
Acord del dia d'abril de 2019 de la Junta de Govern Local que va aprovar les Bases per a la convocatòria de dues beques per a la realització de pràctiques en matèria de turisme com ajuda a la formació universitària per a l'any 2019.

Data publicació al BOIB: Dissabte 18 de maig de 2019

Termini: 10 dies naturals a partir de la publicació de l'extracte de les bases al BOIB

Enllaç a:

· Base de Dades Nacional de Subvencions
· Formulari de sol·licitud