abril 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

-----------------------------------------------------
Proposta de resolució provisional per a la concessió de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015 a les escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d'Eivissa. Data de publicació: 4 de maig de 2015

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies (10 dies) per presentar al·legacions. Igualment, informar-los que en cas que no se’n presentin, aquesta proposta tendrà caràcter de definitiva.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf