Març 04, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Enllaç a:
· Acta de la valoració definitiva


----------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 24 de juliol de 2015)

Enllaç a:
· Acta de la valoració provisional

----------------------------------
Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns en règim de concurrència competitiva
Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'activitats que afavoreixin la dinamització i participació de les associacions a l'ambit de la participació ciutadana

Presentació de les sol·licituds fins al 26 de juny (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al Boib)

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Model de sol·licitud M-52