Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Els interesats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions des del dia següent a la seua publicació.
Data de publicació: 3 d'agost de 2016
Enllaç a:
http://esports-eivissa.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Convocatòria de les subvencions en matèria d'Esports per a l'any 2016
Període obert de sol·licitud: des del 15 d'abril de 2016 al 19 de maig de 2016.

Enllaç a la seu amb tràmit (bases de la convocatòria i sol·licitud de subvenció):
· Seu electrònica 
- Enllaç a la Base nacional de subvencions (BNDS):
· BNDS