Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci de la proposta definitiva de subvencions destinades a associacions de veïns 2017

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf


---------------------------
Proposta provisional de subvencions destinades a associacions de veïns
Els interessats disposen de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, a partir del dia següent a la data de publicació (Data: 29 de juny de 2017)

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf


------------------
Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns
Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'activitats que afavoreixin la dinamització i participació de les associacions a l'àmbit de la participació ciutadana.

Termini de presentació de les sol·licituds, lloc:
Termini:
Del 31 de març al 19 d'abril de 2017
Lloc de presentació:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
a les oficines del SAC, c. de Canàries, 35, i a la plaça d'Espanya, 1, en horari de 8.30 h fins a les 14.00 h de dilluns a divendres, tot això sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Registre electrònic: http://eivissa.sedelectronica.es (per a persones interessades amb certificat digital).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Imprés normalitzat de sol·licitud M-052