Novembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Premis als millors expedients acadèmics

Termini: del 06 al 19 de setembre de 2022.

Enllaç al requeriment d'esmena PDF

-----------------------------------------------

Poden optar a aquests premis els/las estudiants que compleixin els següents requisits:
- Haver cursat en el curs 2021/2022 els estudis de 2n de batxillerat o 2n de cicle formatiu de grau mitjà en qualsevol centre docent públic, concertat o privat.
- Estar empadronat al municipi d'Eivissa a data 31 de desembre de 2021.
- No haver complit els 31 anys a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

 

Enllaç al tramit a la seu electrònica

-----------------------------------------------