abril 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Per acord del Patronat de la FUNDACIÓ ERNESTO EHRENFELD, es fa pública la convocatòria de sol·licituds de beques d'estudis per al CURS 2014/2015. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa (SAC, c. de Canàries 35, edifici Sa Colomina) de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h, del 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015, ambdós inclosos. Perquè les sol·licituds es tenguin en compte, s’han d'acreditar documentalment totes i cadascuna de les condicions exigides.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria