Octubre 04, 2022

"Gestió integral de serveis per a majors a s'Esplai a l'edifici de Can Ventosa, 2 lots (Lot 1 Reservat Centre especial ocupació iniciativa social”

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

Plataforma de Contratación del Sector Público