Septiembre 29, 2020

Exp. Núm. 11223/2016

"Assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 120 de 22 septiembre de 2016

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11068/2016

"Serveis d'informació, atenció i realització d'activitats socioculturals per als joves"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 120 de 22 septiembre de 2016

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11861/2016

"Servicio de atención de las oficinas de turismo del municipio de Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envío al DOUE: 1 de septiembre de 2016

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
- Plataforma del Estado