Ayudas para digitalización del comercio en Ibiza

Nova convocatòria d’ajudes per a la modernització del comerç

La Direcció General de Comerç ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials minoristes i determinades empreses de serveis. Enguany, com a novetat, s’hi ha inclòs la subvenció de despeses corrents en què s’hagi incorregut durant l’estat d’alarma per als beneficiaris que hagin fet alguna inversió o millora en el seu establiment i, a més, s’hagin vist afectats per la crisi de la COVID-19.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Quines actuacions poden ser subvencionades per aquestes ajudes?

– Inversions per a la millora tecnològica adreçada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.

– Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

– Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

– Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.

– Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).

– Obres i reformes que comportin la millora i la modernització de l’establiment.

– Despeses corrents en què s’hagi incorregut durant l’estat d’alarma, als beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions descrites en els punts anteriors i que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

– Obres i reformes generals per adaptar el local a les mesures de protecció a causa de la situació provocada per la COVID-19.

Informació addicional i termini de presentació de sol·licituds

A la pàgina web de la Direcció General de Comerç i Empresa trobaràs tota la informació de la convocatòria. També pots telefonar al 971 178 900.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 de juliol de 2020.