Nuevas subvenciones para trabajadores autónomos afectados por la Covid-19

Noves subvencions per a treballadors autònoms afectats per la COVID-19

La quantia de les ajudes és d’entre 2.000 i 3.000 euros

Serà l’única ajuda per a autònoms que l’Ajuntament d’Eivissa publicarà enguany. No et quedis sense la teua!

La Direcció General de Promoció Econòmica presenta noves subvencions adreçades als treballadors autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seua activitat un cop emprès el procés de desescalada provocat per la crisi de la COVID-19. La quantia de les ajudes és de 2.000 euros per als autònoms que no disposen de treballadors, 2.500 euros per als que en tenen 1 o 2 i 3.000 euros per als autònoms amb més de 2 treballadors.

Qui pot optar a aquests ajuts?

Autònoms que treballen tot l’any

Poden beneficiar-se d’aquestes subvencions les persones físiques que s’hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, el règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o una mutualitat d’un col·legi professional, ininterrompudament, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

Autònoms de temporada

També poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que s’hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, el règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o una mutualitat d’un col·legi professional, amb 4 mesos d’activitat com a mínim acumulats, que poden ser no consecutius, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

Com i quan sol·licitar la subvenció?

Les subvencions es tramitaran per via telemàtica i el procediment constarà de dues fases. La convocatòria es publicarà l’11 de juliol en el BOIB.

Tràmit 1: sol·licitud de la cita prèvia

 • La cita prèvia es pot sol·licitar del 22 al 26 de juliol.
 • Per sol·licitar l’assignació de la data i la franja horària per presentar la sol·licitud, s’accedirà a un web que es publicarà el dia 11 de juliol en el BOIB.
 • En aquest tràmit només s’haurà d’introduir la identitat del treballador autònom que demana l’ajuda, el municipi del domicili fiscal, si realitza la seua activitat durant tot l’any o si és de temporada, i el correu electrònic.
 • Un cop introduïdes les dades anteriors, el sistema informarà del termini assignat per presentar la sol·licitud.
 • La cita prèvia és obligatòria per poder accedir al tràmit 2.

 

Tràmit 2: presentació de la sol·licitud

 • Per presentar la sol·licitud es requereix signatura electrònica.
 • Es tindrà en compte el domicili fiscal de la persona beneficiària, ja que el repartiment dels fons és municipal.
 • Dins de la franja assignada del tràmit 1, s’accedirà al procediment de la seu electrònica que es publicarà en el BOIB el dia 11 de juliol.
 • És important que el tràmit 2 es realitzi en la franja horària assignada pel tràmit 1.
  Cap sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit no serà admesa.

Documentació que cal aportar en el tràmit 2

 1. El mateix tràmit inclou una declaració responsable, que l’usuari s’haurà de descarregar, emplenar i signar digitalment i tornar a adjuntar al tràmit telemàtic.
 2. En cas de cessament de l’activitat, s’haurà d’adjuntar la resolució.
 3. En el supòsit que el treballador autònom tingui treballadors contractats, s’haurà d’adjuntar la *VILE.
 4. Per a la resta de la documentació, l’Administració ha de consultar les dades d’identitat de la persona sol·licitant, la situació al cens sobre l’impost d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la seua situació pel que fa al compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i la seua vida laboral, llevat que hi hagi una oposició expressa de la persona interessada.

Més informació: consulta tots els detalls d’aquesta convocatòria aquí.