Taller d’iniciació a la impressió 3D2

Taller d’iniciació a la impressió 3D. Del model a la peça

La impressió 3D des d’un punt de vista pràctic

 


Objectius

Aquest curs té per objectiu introduir els assistents en la impressió 3D des d’un punt de vista pràctic, ja que es pretén implementar al mateix taller i amb el suport del professorat una impressora 3D des de zero, i realitzar les primeres passes per a fer-la servir amb eines de lliure distribució.

Descripció del curs

La impressió 3D està en ple procés d’expansió. Les seves possibilitats encara estan per veure, però la tecnologia té una fàcil implementació a molts de nivells. El taller proposa que el participant pugui introduir-se en la impressió 3D des del primer moment, fins al punt d’arribar a proposar-li la construcció de la seva pròpia impressora 3D.

El taller proposa als participants l’exploració d’aquesta tecnologia digital que estarà disponible en el futur espai FabLab Eivissa i revolucionar tant l’edició artística com la tècnica per la simplicitat del procés 3D.

L’accés a aquesta tecnologia obre les portes a tot un món de possibilitats sense límits tant des del punt de vista del tipus de material usat, com de la forma final de la peça fabricada.

Contingut i programa detallat

    • La impressió 3D: fonaments
    • Funcionament d’una impressora 3D
    • Muntatge d’una impressora 3D
    • De la idea a la peça amb l’ordinador
    • Manteniment d’una impressora 3D.

La impressió 3D està en ple procés d’expansió 

FABLAB EIVISSA

La impressió 3D obre les portes a tot un món de possibilitats sense límits


Participants a qui va adreçat principalment

Aquest curs té una visió molt pràctica i pretén apropar aquesta tecnologia tant en la seva vesant artística, com en la vesant més tècnica. Així, s’adreça a persones amb interès per l’electrònica i la mecànica a l’hora d’aprendre el funcionament d’aquestes eines, però també a persones amb un interès pel gran ventall de possibilitats que ofereix aquesta tecnologia i que pot esdevenir una oportunitat de desenvolupament professional.


 

LogoAEivissa_URL_color (1)
Logo FUEIB-UIB

Apunta't!