La impressió en 3D és un dels temes del moment. Són moltes les persones que en els darrers anys s’han interessat en aquesta tecnologia, ja que, entre altres coses, ofereix una infinitat d’oportunitats laborals. Sabies que a Eivissa s’ha inaugurat el primer FabLab de l’illa i que, gràcies a això, tu també et pots convertir en tot un expert en impressió en 3D? Si t’interessa aquest tema, no et perdis el que t’explicam a continuació.

Què és la impressió en 3D?

La impressió en 3D és un grup de tecnologies de fabricació additiva capaç de crear un objecte tridimensional mitjançant la superposició de capes successives d’un material determinat, és a dir, un procés per crear objectes físics a través de la col·locació d’un material en capes a partir d’un model digital. Per això, es poden emprar diferents tecnologies i materials.

Com funciona la impressió en 3D?

La impressió en 3D requereix l’ús d’un programari, el maquinari corresponent de la màquina o impressora i els materials utilitzats per a la mateixa impressió. Abans de començar el procés, aquest programari divideix el gràfic en capes fines. Per a cada capa, la impressora es va desplaçant sobre el pla per anar alliberant material sobre les coordenades corresponents i així anar formant la figura en 3D i idèntica a la dissenyada en 2D.

Per tant, el primer que necessitam per imprimir un objecte en 3D és un fitxer creat amb algun programari de modelatge en 3D. El següent és utilitzar el material ideal per a la fabricació. Generalment s’utilitzen materials termoplàstics, però també hi ha impressores en 3D capaces de fer servir altres materials com metall, resines o polímers. Finalment, cal esmentar la importància de la mateixa impressora. N’hi ha de diferents tipus, sobretot en funció del material que utilitzen.

Quines són les principals aplicacions de la impressió en 3D?

Aplicacions mèdiques

La impressió en 3D genera grans avenços en el món de la salut. Aquestes màquines permeten crear de manera automàtica pròtesis o, fins i tot, medicaments. A més, permeten una reducció de costs considerable i alleugereixen les càrregues de treball dels professionals.

Impressió en 3D a la carrera espacial

La impressió en 3D ha potenciat la indústria aeroespacial pública i privada. De fet, ja es poden imprimir peces d’alta complexitat per construir transports espacials. La NASA no és aliena a aquesta tecnologia i ja ha imprès teles de metall en malla.

Aliments cuinats en impressores en 3D

Com els medicaments, també és possible imprimir aliments. La tecnologia en 3D permet garantir una sèrie de factors, com la impressió d’aliments saludables, de fàcil deglució i amb un minuciós control de les propietats.

Impressió en 3D al sector educatiu

Per executar una impressió tridimensional, prèviament cal crear un plànol. És en aquest moment que s’engega la creativitat de l’alumne. Poder crear una cosa totalment personalitzada és un factor que potencia la motivació dels estudiants. Un altre exemple concret d’aplicacions de la impressió en 3D a l’educació el trobem a la biologia, ja que és possible imprimir models exactes d’òrgans humans perquè els estudiants els puguin explorar.

Però l’univers de la impressió en 3D no s’acaba aquí, ja que té moltes altres aplicacions. Per exemple, la creació de roba, jugarois o peces d’art. Potser, amb el pas del temps, tots acabem tenint una impressora en 3D a casa, però, mentrestant, si t’interessa aprendre impressió en 3D, vine a visitar el nostre FabLab!

Aquesta informació és útil i correcta?