Search
Close this search box.

Ser autònom a Espanya té les seues coses bones, sens dubte, però també algunes que no ho són tant. Com pots suposar, la càrrega impositiva és una de les que menys agrada als emprenedors. En aquest article et donam cinc consells, trucs i deduccions per presentar la declaració de la renda. Pren nota de tots!

Abans de començar convé, això sí, recordar que hi ha tres règims impositius per a autònoms a Espanya: el d’estimació directa simplificada, el d’estimació directa normal i el de mòduls. Cadascun presenta les seues particularitats, encara que el primer serà el que ens servirà de referència aquí, ja que s’hi enquadren la gran majoria dels autònoms.

Deducció per pla de pensions

Començam aquesta llista amb una de les deduccions que téelsdies comptats a la declaració de la renda, com qui diu. I és que les deduccions per plans de pensions permeten a l’autònom desgravar un total de 2.000 euros sobre la base imposable de l’IRPF a l’exercici de 2021, quan en anys anteriors arribava a 8.000. Hi ha qui pensa que aquesta “escletxa d’oxigen” desapareixerà en exercicis futurs.

Deducció per assegurances mèdiques o de vida

Una altra de les deduccions per a autònoms més comunes és la que ve determinada per la despesa que s’ha fet en assegurances de qualsevol mena. Ja siguin mèdiques, de vida o de responsabilitat civil, totes són susceptibles d’incloure’s a la declaració de la renda, i els autònoms ho agraeixen molt! El valor deduïble té un límit de 500 euros, que pot arribar a 1.500 euros en cas de discapacitat.

Justifica cada despesa associada a la teua activitat

Sense una deguda comptabilitat i justificants de pes, no et podràs deduir les despeses associades a la teua tasca com a autònom. Si en el desenvolupament de les teues activitats emprenedores t’has vist en la necessitat de contractar serveis de tercers, sàpigues que els pots incloure com a despeses deduïbles. Però, compte, han de complir dos criteris essencials:

  • Has de demostrar que han estat necessaris per a la teua activitat.
  • Els has d’acreditar amb factures o documents equivalents.

Deducció per despeses d’habitatge

Entre els consells per a la declaració de la renda no podia faltar la deducció per despeses de lloguer. Com a autònom, podràs deduir en l’IRPF la renda del lloguer destinat a oficina. No obstant això, hi ha dos supòsits en aquest punt:

  • La deducció total del lloguer si és un local o espai d’oficines on exerceixes (s’aplica la lògica del punt anterior, per a despeses associades a l’activitat).
  • La deducció parcial del lloguer si exerceixes l’activitat al mateix lloc on resideixes. Necessitaràs factures que justifiquin la despesa.

Fas donacions? Beneficia-te’n!

L’Agència Tributària estableix que és possible deduir en la declaració de la renda algunes despeses relacionades amb donacions. Específicament, diu que “les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors donen dret a una deducció del 20% sobre les quotes esmentades, amb un límit màxim de 600 euros anuals”.

A més, les activitats de mecenatge, les donacions a institucions sense ànim de lucre o les despeses d’escoleta ofereixen als autònoms altres oportunitats per estalviar uns euros a la declaració de la renda. Aprofita cadascun dels nostres consells i treu el màxim profit a la teua declaració!