Fotografía d’arquitectura, publicitaria y gastronòmica. Diseny gràfic especialitzat en imatge corporativa.