Creació de contingut per xarxes socials i webs, Communiy Manager, Creació de Webs, auditories i estrategies de marketing digital…