Actualitat

Actualitza la teva formació en Tecnologies de la Informació (TIC), Telecomunicacions, creativitat, i molt altres àmbits de coneixement general. 

Ara amb Districte 07800 pots demanar una bonificació per que els teus clients puguin aparcar una hora a Eivissa gratuitament.

deivissacasa.com és un espai destinat a comerços de proximitat on es podran adquirir productes impulsat per Ajuntament d’Eivissa i PIMEEF.

Què és el districte 07800?

Eivissa districte 07800 vol ser un espai de trobada i feina per a empreses, institucions i associacions amb base tecnològica i creativa per impulsar Eivissa com a districte creatiu i tecnològic. L’objectiu es afavorir el naixement d’un nou ecosistema empresarial i generar sinergies per accelerar el progrés empresarial i social.

És un espai obert a totes les activitats relacionades amb la generació del coneixement i la información. Està destinat a totes les iniciatives de creació, producció i/o distribució de béns i serveis creatius i la seva integració a altres sectors.
Les empreses creatives proporcionen productes i serveis a sectors tan diversos com arquitectura, disseny, oci i entreteniment, mèdia o cultura. Són la base de la innovació d’altres empreses que combinen el coneixement i la creativitat amb tecnologies modernes, en especial les TIC.

Amb el Districte Creatiu i Tecnològic, districte 07800, es vol involucrar el major nombre possible de parts interessades en la creació d’un ecosistema favorable per a la innovació i la promoció d’activitats creatives, tecnològiques i digitals. Participen, activament i amb il·lusió, en aquest projecte la UIB, a través del Vicerectorat d’Innovació; el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General d’Innovació i la Fundació Balear de Tecnologia; la PIMEEF, l’Escola d’Art d’Eivissa i l’IES Sa Colomina.
Entre tots i totes podem transformar Eivissa en un pol d’activitat empresarial, creativa i tecnològica perquè aconsegueixi ser una de les principals plataformes d’innovació i economia del coneixement de l’entorn.