Sol·licita una bonificació d'aparcament

AF_Parkingdistricte-llarg
A quin aparcament t'agradaria aparcar gratis?
* Al mercat Nou és un descompte que es realitzarà al presentar tiquet, factura per part del client al servei de vigilància de l'aparcament. Horari de descompte és de 15h a 22h.
Una vegada omplert el formulari podreu recollir els tiquets sol·licitats al departament de Comerç, Edifici CETIS, c. de Canàries, 35, 1ª planta. Tel: 971 397 600 - Ext. 24210 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.