mac@eivissa.es · 971 302 723

Col·lecció de fotografia

El MACE posseeix una petita i incipient col·lecció de fotografia. Algunes obres procedeixen de la Biennal d'Eivissa, en la més recent època va obrir la mà a altres tècniques artístiques de reproducció en sèrie com la fotografia. També hi ha un petit nucli procedent de l'exposició Fenicis organitzada per aquest museu l'any 1993. Actualment estan exposades obres de: Mario de Ayguavives, Stephen Lovett, Lourdes Grivé, Corina Yllera i David Trullo.

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es