Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 18/2023

“Obres del projecte de condicionament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 25/2022

"Obres de la rehabilitació de la Plaça de Sa Font".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34/2021

Exp. Núm. 34/2021 "Subministro de mobiliario para 12 viviendas municipales en el barrio de Sa Penya".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: un criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28/2021

"Projecte de línia subterrània de mitja tensió i nou centre de transformació prefabricat Miniblock-24 o similar i la seva xarxa de baixa tensió".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22/2021

"Projecte renovació de la urbanització C/Alt i Retir, Dalt Vila".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 15/2021

"Projecte de subministre de mobiliari pels 12 habitatges situats entre el C/Alt i C/Retir al barri de Sa Penya".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: un únic criteri (el preu)
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
17
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20