Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres de la rehabilitació de la Plaça de Sa Font".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat